REFERÈNCIES

A continuació es relacionen alguns dels projectes més significatius que els últims anys ha desenvolupat S3e:

PISCINA MUNICIPAL (Lloret de Mar): Direcció d’obra de les instal·lacions de la piscina coberta climatitzada municipal, de Lloret de Mar, per la UTE OHL - Àrids Vilanna. (en curs any 2.012).

CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE SARAGOSSA: Auditoria d’instal·lacions d’electricitat (MT+BT), climatització, fontaneria, sanejament, protecció contra incendis, telecomunicacions, i auxiliars. Projecte Executiu Modificat de totes les instal.lacions. Direcció d’obra. Legalitzacions d'instal·lacions. (en curs any 2.012).

COMPLEX ESPORTIU GRAN VIA MAR (Castelldefels): Projecte executiu i direcció d’obra de les instal·lacions de la piscina coberta climatitzada del club esportiu Gran Via Mar de Castelldefels. I legalitzacions de les instal.lacions de tot el complex, gimnàs, piscina i pistes exteriors. Tot realitzat per a la propietat del club. (any 2.010-2.012).

CENTRE SOCIO-CULTURAL FABRA I COATS (Barcelona): Direcció d’obra de les instal·lacions del Centre socio-cultural de Fabra i Coats de l’Ajuntament de Barcelona, per l’empresa constructora SACYR. (any 2.011).

EDIFICI UNED (Barcelona): Estudi i optimització del projecte d’instal·lacions d’un edifici destinat a aules d’ensenyament universitari de la UNED a Barcelona, per l’empresa constructora BETACONKRET (any 2.011-2012).